Termeni și condiții

PREVEDERI GENERALE
Prezentul document (împreună cu toate documentele menţionate în acesta) stabileşte termenii şi condiţiile (denumiţi în continuare „Termenii”). care guvernează utilizarea acestui site web www.premiicufarmec.ro (în continuare „premiicufarmec.ro”/„Site-ul”).


Vă rugăm să citiţi Termenii şi Politica noastră de confidenţialitate (denumite în continuare în mod colectiv „Politicile de protecţie a datelor”) înainte de a utiliza Site-ul. Prin accesarea și utilizarea acestui Site, recunoașteți în mod expres caracterul obligatoriu al Termenilor şi al Politicilor privind protecţia datelor și vă asumați angajamentul de a respecta acești Termeni, precum și Politicile privind protecția datelor.
Dacă nu acceptați în mod integral Termenii și Politicile de protecţie a datelor, nu utilizaţi acest Site. Ne rezervăm dreptul de a modifica din când în când aceşti Termeni fără a vă notifica în prealabil.
Dacă aveţi orice întrebare referitoare la Termeni sau la Politicile de protecţie a datelor, ne puteţi contacta în orice moment la adresa gdpr@farmec.ro
Contractul (aşa cum este definit în continuare) poate fi încheiat, dacă vă exprimaţi opţiunea în acest sens.
Toate termenele prevăzute în prezenta sunt interpretate că sunt exprimate în zile calendaristice. În cazul în care ultima zi a termenului este o zi nelucrătoare, termenul se prelungește în mod corespunzător până în prima zi lucrătoare următoare.


2. OPERATORUL SITE-ULUI
Operatorul site-ului www.premiicufarmec.ro este societatea FARMEC S.A., organizată în baza legii române, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Henri Barbusse nr. 16, Cod 400616, Județ Cluj, România, cod de identificare fiscală RO199150, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/14/1991.


3. DATELE CLIENTULUI
Informaţiile sau datele cu caracter personal pe care le furnizează Clientul vor fi prelucrate în conformitate cu Politicile de protecţie a datelor. Prin utilizarea acestui Site, Clientul își exprimă în mod expres și neechivoc consimţământul privind prelucrarea acestor informaţii şi date şi declară că toate informaţiile şi datele pe care ni le furnizează sunt veridice şi exacte și că a obținut acordul prealabil scris al titularului informațiilor și/sau datelor, în eventualitatea în care informațiile și datele pe care ni le furnizează prin intermediul Site-ului nu îi aparțin.


4. UTILIZAREA SITE-ULUI
Prin utilizarea acestui Site, Clientul se obligă:

  • Să folosească acest Site exclusiv pentru a se inscrie la concursurile organizate de pe site.
  • Să nu efectueze nicio inscriere falsă sau frauduloasă. În cazul în care avem motive întemeiate să credem că a fost efectuată o astfel de inscriere, vom avea dreptul să anulăm inscrierea şi să informăm în mod corespunzător autorităţile competente.
  • Să furnizeze un numar de telefon şi/sau alte date de contact corecte şi exacte, numarul bonului si adresa magazinului de unde a cumparat produsele. În egală măsură, Clientul își exprimă consimţământul să folosim aceste informaţii pentru a fi contactat în eventualitatea în care acest lucru este necesar (vedeţi Politica noastră de confidenţialitate).

Dacă nu ne sunt furnizate toate informaţiile de care avem nevoie, este posibil să nu putem să finalizăm inscrierea dumneavoastra la concursuri.


Fraudă
Tentativele de acces neautorizat la Site incluzând dar nelimitându-se la orice încercare de a accesa datele personale ale altui Client, de a modifica conţinutul site-ului premiicufarmec.ro sau de a afecta performanţele serverului pe care acesta rulează vor fi considerate tentative de fraudare a site-ului premiicufarmec.ro şi vor fi raportate autorităților competente, punând în mişcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt.

Comunicare
Prin utilizarea formularului de inscriere sau al serviciului prezent pe site, Clientul permite Farmec să îl contacteze prin orice mijloc disponibil incluzând și mijloace electronice.
Completarea parțială sau integrală a formularului de inscriere și trimiterea acestuia nu reprezinta în nici un fel un angajament din partea Farmec de a contacta Clientul.

Cookies
Site-ul premiicufarmec.ro utilizează cookies proprii și cookie-uri instalate de terte părți, precum Google, pentru a vă oferi cea mai bună experiență posibilă pe site. Cookie-urile utilizate pe prezentul Site oferă un feedback valoros și ne ajută în încercarea de a îmbunătăți experiența online.
Un “Internet Cookie” este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Acesta nu este un virus și nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate.
Cookie-urile asigură userilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile multor websiteuri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorillor, deoarece acestea stochează informații importante care îmbunătățesc experiența de navigare pe Internet ( ex: setările limbii în care se dorește accesarea unui site; păstrarea unui user logat; securitatea online banking; păstrarea produselor în coșul de cumpărături etc.)
Unele browsere vă oferă posibilitatea de a controla cookie-urile, în sensul dezactivării lor. Trebuie însă să țineți cont de faptul că dezactivarea cookie-urilor ar putea duce totodată la scăderea calității vizitelor dumneavoastră pe site-ul premiicufarmec.ro.
Vedeți detalii în Politica de confidențialitate.5. PROPRIETATE INTELECTUALA ȘI COPYRIGHT
Acest site este protejat prin drepturile de autor.
Tot conţinutul site-ului www.premiicufarmec.ro, inclusiv textele, imaginile, elementele grafice, fișierele audio şi video, mărcile de înregistrare, mărcile de servicii, desenele și modelele industriale, denumirile comerciale sunt proprietatea exclusivă a Farmec şi nu pot fi reproduse, modificate, transmise, refolosite, însuşite, utilizate, sau folosite în mod public sau cu scopuri comerciale, fără a se obţine în prealabil acordul scris al FARMEC. FARMEC este singura entitate abilitată să utilizeze drepturile de proprietate intelectuală şi industrială şi drepturile de publicitate aferente acestora, aceasta neacordând nicio licenţă, niciun alt drept decât acela de a consulta Site-ul.
Orice reproducere sau reprezentare, integrală sau parţială, a site-ului sau a oricăruia dintre elementele care îl compun, indiferent pe ce suport şi indiferent sub ce formă, în alte scopuri, în special comerciale, este interzisă în mod expres.
Orice cerere de autorizare trebuie trimisă la următoarea adresă: FARMEC SA – str. Henri Barbusse nr.16, Cluj-Napoca. Orice utilizare neautorizată, încălcare a drepturilor de autor sau a altor drepturi de protecţie a proprietății intelectuale şi industriale poate genera intentarea unor acţiuni civile sau penale.


6. NOTIFICĂRI
Farmec vă poate trimite notificări referitoare la activitatea Site-ului premiicufarmec.ro pe adresa de e-mail înscrisă în formularul de inscriere sau prin alt mijloc de comunicare. Primirea notificărilor presupune selectarea opțiunii corespunzătoare prin completarea unui formular de către Client prin intermediul Site-ului premiicufarmec.ro, precum și acceptarea necondiționată a Termenilor, în cazul în care nu și-a exprimat deja acest acord.
Datele preluate de la Client în scopul expedierii notificărilor pot și vor fi folosite de către Farmec în limitele Politicii de confidențialitate.
Renunțarea la primirea notificărilor de către Client se poate face în orice moment prin următoarele metode:
a) Folosind legătura special destinată din cadrul newsletterelor.
b) Prin contactarea Farmec, conform cu informațiile de contactare, și fără nici o obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.
Renunțarea la primirea notificărilor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru Termeni.
Farmec își rezervă dreptul de a selecționa persoanele cărora va trimite notificări cât și dreptul de a elimina din baza sa de date orice Client care și-a exprimat anterior consimțămaâtul de a primi notificări, fără nici un angajament ulterior din partea Farmec, sau a vreunei notificări prealabile a acestuia.
Farmec nu va include în notificările transmise Clientului nici un alt fel de material publicitar sub forma de conținut care să facă referire la vreun terț care nu este partener al Famec, la momentul expedierii buletinului.


7. LITIGII
Orice raport stabilit prin achiziționarea de produse sau servicii prin intermediul Site-ului este reglementat și interpretat în concordanță cu legile României, iar Clientul admite să se supună jurisdicției exclusive a instantelor competente din România.
Orice conflict între Farmec şi altă parte este supus unei soluţionări pe cale amiabilă. În cazul în care nu se ajunge la un punct comun prin această metodă, competenţa revine instanţelor de judecată din Cluj-Napoca.


8. ÎNCETARE
Farmec îşi rezervă dreptul de a înceta activitatea Site-ului fără vreo notificare prealabilă.


9. ALTE CLAUZE
Aceşti Termeni şi orice document la care se face trimitere în mod expres constituie acordul integral dintre Client şi Farmec în ceea ce priveşte obiectul oricărui Contract şi înlocuieşte orice alt acord, orice altă înţelegere sau orice alt aranjament anterior verbal sau scris dintre Client şi Farmec.

Farmec își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale Site-ului/structurii acestuia, inclusiv modificări ce ar putea afecta Site-ul și/sau orice conținut fără notificare prealabilă a Clientului.
Farmec nu va putea fi făcut responsabil pentru eventualele erori apărute pe Site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul Site-ului.